lördag 18 februari 2012

Lek i snön
- Posted using


BlogPress from my iPhone
Leifs snöperson är politiskt korrekt, en hen ;-)
Att snön är vit kunde han dock inte rå för.

Location:Gottröra

1 kommentar: